Gebed voor Oekraïne

Schrik je ook van het nieuws over Oekraïne en weet je niet precies wat je kan bidden? Martijn Rutgers van MOZAIEK071 vertaalde (iets verkort) dit gebed van Pete Greig (oprichter van 24-7 Prayer). Bid jij mee?

Dit bericht is geplaatst op 24-02-2022

Vader God, Koning van alle landen, we roepen het uit en bidden voor de mensen in Oekraïne.
We vragen U om de kwetsbaren te bevrijden uit de handen van hun vijanden.
Zodat ze zonder angst mogen leven in Uw nabijheid.
Lucas 1:74-75

Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, wees ons genadig. 
Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, geef ons vrede. 

Heer van alle heren en Vredevorst, onze politici voorspellen
de grootste oorlog sinds 1945. Daarom smeken wij U in deze tijd
een ànder verhaal te schrijven. Dwarsboom de plannen van slechte mensen.
Geef bovenmenselijke wijsheid aan vredestichters om een redelijke en
minder gewelddadige oplossing te vinden.
Geef dat politici zullen handelen met een wijsheid die van boven komt en
die zuiver, vredelievend, mild, meegaand en rijk aan ontferming is.
Jacobus 3:17

Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, wees ons genadig. 
Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, geef ons vrede. 

Heilige Geest, we bidden voor de kerk in Oekraïne.
Een land waarin 70% van de inwoners zich christen noemt.
Geef onze vele broers en zussen daar moed in deze crisis om
het Goede nieuws van Uw Koninkrijk te verkondigen,
om verslagen harten hoop te bieden en troost aan hen die treuren.
Jesaja 61:1-2

Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, wees ons genadig. 
Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, geef ons vrede.