Anja Brandsma

Mijn doop als teken van volledige overgave aan Jezus. Onvoorwaardelijke Liefde. Ik loof U voor het ontzaglijk wonder van mijn bestaan wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim.

Dit bericht is geplaatst op 10-09-2017

Ik vraag aan de Heer 1 ding ,het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in Zijn tempel.

Jezus zegt; Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.

Als baby ben ik gedoopt. God zegt:”jij bent van Mij”

Als jongere belijdenis gedaan. Ik zeg:”ik ben van U, U bent mijn God”

Als volwassene gedoopt. Teken van volledige overgave aan Jezus. Onvoorwaardelijke Liefde.

Leven vanuit Jezus. Onvoorwaardelijke Liefde. Jezus die mij al kende voordat ik bestond, die in mij is, die mij omkleed, die naar mij uitziet, met wie ik leer, met wie ik uitdeel. Onvoorwaardelijke liefde waarvan ik door niets of niemand gescheiden kan worden. Die mij geneest, die mij vernieuwt, vormt. Die mijn oorsprong is en mijn doel. Hij heeft mij gemaakt om in relatie met Hem te leven, een relatie van liefde en eenheid. Waarin we geven en ontvangen. Mijn doel is leven in relatie met God. Hij is mijn Thuis.

Mijn thuis hier op aarde is daar een afspiegeling van.Vanuit Thuis kan ik liefhebben, vergeven, delen. Vanuit Thuis waar ik geliefd ben, graag gezien wordt, bemoedigd wordt en aangemoedigd, gezegend, leef ik.

Leef ik op de plaats in de tijd waar ik ben, om alles te delen wat ik Thuis ontvang.

Tot eer van God die liefheeft wat Hij ooit begon, en uitziet naar de dag dat elk mens bij Hem Thuis is om deel uit te maken van de relatie van liefde en eenheid, geven en ontvangen

In dat plan wil ik meewerken.
U bent mij zo kostbaar o God
Bron van Licht en Leven, ik aanbid U
Mijn God voor eeuwig
Prijs de Heer, mijn ziel