Robert van der Haar

Hallo, ik ben Robert van de Haar en ben 21 jaar. Ik woon in Veenendaal en ben verloofd met Prisca Romeijn. Ik ben christelijk opgevoed door mijn ouders en ben van kinds af aan naar de Regenboog in Veenendaal geweest. Ik kerk nu ongeveer twee jaar bij Mozaiek0318. Van kinds af aan heb ik het geloof mee gekregen van mijn ouders en andere vrienden om mij heen. 

Dit bericht is geplaatst op 22-02-2015

In mijn jeugd ben ik altijd met het geloof bezig geweest. Hier en daar ontbrak mij de motivatie wel om de bijbel te pakken en van het woord te leren. Stille tijd was voor mij een lastig punt, ‘s avond aan tafel wel, maar zelf, dat was lastig.

Ik ben in mijn jeugd gelukkig nooit ver van het geloof af geweest. Wel periodes van meer met het geloof bezig zijn of iets minder met het geloof bezig zijn. Tijdens mijn jeugd heb ik echt ervaren dat God bij me was. Voor moeilijke dingen kan ik altijd bij hem komen.

De laatste tijd ben ik meer gaan nadenken wat het geloof voor mij betekend. Ik heb de keuze gemaakt om mij te laten dopen omdat ik geloof dat Hij mijn Redder is. Wie gelooft mag zich laten dopen. Met mijn doop wil ik de keuze voor Jezus bevestigen.

Robert