Martine Legemaat

Mijn naam is Martine Legemaat en woon in Maarsbergen. Ik ben geboren 5 maart 1976 in Amersfoort. Mijn vader en moeder hebben mij d.m.v. de verbondsdoop bij God gebracht en ben ook christelijk opgevoed.

Dit bericht is geplaatst op 22-02-2015

Ik ben naar een christelijke basisschool geweest en vervolgens de mavo gevolgd op een reformatorische school.

Daarna 1 jaar MDGO-vz gevolgd en ben ik aan het werk gegaan in een bejaardenhuis.

Na 3 jaar verkering zijn we 21 maart 1997 getrouwd met Evert Legemaat.

In 1998 hebben wij belijdenis afgelegd in de PKN Hervormde gemeente-Woudenberg.

We hebben 4 kinderen: Gijs(17), Petra(14), Kees(12) en William(9).

Beide ouders zijn nog in leven.

We wonen op een boerderij.  We hebben melkvee, schapen en een paar pony,s.

5 dagen in de week komen hier mensen, waar de toekomst zorgelijk voor is, voor dagbesteding. (uit huis van bewaring of (ex)verslaafd …)

In 2006 heb ik alpha cursus gevolgd. Vervolgens wilde ik meer en meer weten van het geloof.

Ik heb verschillende zaterdag scholen gevolgd bij Nehemia (school van gebed, geloof, huwelijk & gezin en Heilige Geest). Vorig jaar mocht ik de trainingsschool van Vrij zijn volgen.

Van al deze scholen heb ik veel van geleerd en zijn mijn ogen voor veel dingen geopend.

Verder ga ik zo nu en dan mee met Vrij zijn.

Waarom wil je gedoopt worden?:

Allereerst ben ik dankbaar, dat mijn ouders mij tot God hebben gebracht bij de kinderdoop.

Vervolgens ben ik met de bijbel opgegroeid en heb ik belijdenis afgelegd in de kerk. Door schoonzus en zwager ben ik, door God, tot nadenken gezet. Mijn oogkleppen zijn afgevallen doordat ik over de kerkmuren mocht heen kijken. Door Alpha cursus, verschillende zaterdagscholen en vrij zijn trainingsschool. Ook door wat hier gebeurde, zag ik dat er meer was en mijn verlangen werd meer en meer naar een leven samen met God. Doordat ik een levende relatie met God heb gekregen, wil ik Jezus volgen en het oude leven achter me laten en in een nieuw leven wandelen met God(Rom.6). In Filip.1:21 staat het voor mij mooi omschreven: Want het leven is voor mij Christus en het sterven(begraven door de doop) is voor mij winst. Ik mag aanvaarden, dat God mij aanvaardt zoals ik ben.