Evert Legemaat

Ik ben Evert legemaat 41 jaar getrouwd met Martine en we hebben samen 4 kinderen Gijs, Petra, Kees en William. We wonen in Maarsbergen en van beroep boer.

Dit bericht is geplaatst op 22-02-2015

Waar ik woon, ben ik geboren. Het geloof is me met de paplepel ingegeven en zo ook ervaren. Ik heb altijd op de boerderij gewerkt en zo ook met de natuur. Het geloof was zo gewoon in me leven, ik deed wat de anderen ook deden: christelijke school gaan, elke zondag naar de kerk, belijdenis doen, enz.

Op 32 jarige leeftijd heb ik de alpha cursus gedaan en werd toen stil gezet bij het gewone geloof, wat

heel bijzonder is. En dat God met mij een relatie wil. Langzamerhand ontstond steeds meer verlangen, om meer van de bijbel te weten te komen. Zodat ik na alpha ook vervolg scholen ging volgen. Bij Nehemia de zaterdag scholen en nu twee jaar parttime bijbelschool van royal mission.

Gelijktijdig in de groei van me geloof, is er een verlangen om het meer te gaan uit leven zoals in Marcus 16 staat. Daarbij komt dat de Heere God ons ook de gave van de geest gegeven heeft, waar ik ben gaan ontdekken waar mijn gave het sterkst zijn.

Zo is er ook een verlangen ontstaan om op te trekken met ex gevangenen, ex verslaafden turken Marokkanen en zij die een achter stand hebben op de arbeidsmarkt.

Dit alles doen we op de boerderij en bieden daar leerwerkplek trajecten aan om ze weer een nieuwe kans te geven. En gelijktijdig mogen we Gods liefde laten zien.

Ik wil me laten dopen omdat ik getrouw wil zijn getrouw aan zijn Woord, zoals Jezus zich liet dopen. Wil ik mijn oude leven begraven, door onder dompeling, en weer opstaan zoals de doop betekent. En een nieuw leven dat tot recht en eer van Christus zal zijn. Hierin wil ik de kinderdoop, het verbond van de Here God bevestigen, waar mijn ouders voor gekozen hebben. Dit doordat ik met bewust zijn tot geloof  gekomen ben en in geloof te laten dopen.

Zoals in Marcus 16:16 staat: Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden.

En handelingen 22 :16 En nu , wat aarzelt gij nog ? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van Zijn Naam.