Peter Swieringa

Ik ben Peter Swieringa, 20 jaar getrouwd met Grietina en we hebben 3 kinderen mogen krijgen. Christa van 16 jaar, Ingeborg 14 jaar en Thimo 12 jaar. We wonen in Heteren en ik ben ondernemer.

Dit bericht is geplaatst op 22-03-2015

Binnen mijn gezin hebben we een christelijk opvoeding gehad en werden gemotiveerd om zelfstandig denkende mensen te zijn. Hier ben ik mijn ouders dankbaar voor. We kerkten in de gereformeerde kerk waar mijn ouders actief deelnamen in het kerk wezen. Naast de kerk ging ik op jonge leeftijd naar de Bijbelclub en later naar de interkerkelijke Bijbelstudie. Tijdens een pinksterkamp bij een lokale boer, werd er uitgelegd als je een kind van God wil worden je aan God mag vragen om in je leven te komen. In mijn tentje ben ik op mijn knieën gegaan en heb gebeden dat God in mijn leven mag komen. Ik was 14 en heb, achteraf bekeken, nooit iemand genoemd dat ik dat gedaan had. Het was voor mij een natuurlijk iets om te doen. Wel heb ik gezien dat God mijn hele leven heeft geleid, ondanks de fouten die ik maakte. Toen ik ongeveer 18 was wilde ik graag de stap naar een volwassen geloof maken. De weg daarnaar toe, die bij mij bekend was, was via belijdenis. Ik merkte tijdens de voorbereiding dat leeftijdsgenoten en de voorganger sommige dingen anders zagen dan ik. Mijn geloof in God was gegroeid tot een persoonlijk geloof en relatie met God.

Ik wil gedoopt omdat ik niet in een religie/kerk geloof maar alleen in God en in Jezus die ook voor mijn zonde is gestorven. 

Tijdens de doop bijeenkomst werd uitgelegd dat elke stap, zoals kinderdoop, belijdenis waardevol zijn en een stap in  je persoonlijk relatie met God. De basis is de keuze die je persoonlijk maakt voor God.

Ik laat me nu dopen omdat ik weet dat ik God er een plezier mee doe en ik hoop dat het een vervolg stap is in mij geloofsgroei. Ook wil ik als vader door mijn doop een voorbeeld zijn voor mijn kinderen.