Jandree Vlieg

Mijn naam is Jandree Vlieg, ik ben 43 jaar en woon in Veenendaal. Ik ben getrouwd met Helma en samen hebben wij drie kinderen gekregen: Jorik (20), Rubin (19) en Elianne (15). Onze zoons hebben al enige tijd verkering en ook hun vriendinnen, Roselien en Melissa, rekenen wij tot ons gezin.

Dit bericht is geplaatst op 22-03-2015

Ik ben geboren in een christelijk gezin en ik ben mijn ouders dankbaar dat zij mij als baby hebben gedoopt en mij een christelijke opvoeding hebben gegeven. Dit heeft een stevig fundament in mijn leven gelegd, waardoor ik zeker wist en weet dat God bestaat, dat Hij de Schepper is van hemel en aarde en dat Jezus, zijn Zoon, mens is geworden om voor ons de weg naar de Vader weer open te maken. Op 22-jarige leeftijd heb ik dan ook bewust voor God gekozen in de openbare geloofsbelijdenis.

Als ik echter aan deze periode in mijn leven terugdenk, dan kan ik niet zeggen dat ik toen een levend geloof had. Ik las wel uit de Bijbel, bad wel, was best wel druk voor de kerk, maar eigenlijk had ik geen levende relatie met Jezus. Ik wist ook niet echt wat of wie de Heilige Geest was.

Dat er meer was, ontdekte ik in de zomer van 2007 tijdens de Herstelweek (de voorloper van de huidige Vrij Zijn zomerweek). In die ene week is mijn manier van geloven radicaal op zijn kop gegaan. Ik merkte dat ik een levende relatie met Jezus kon hebben en dat het leven van een christen niet saai hoefde te zijn. Ik werd me bewust van Gods liefde, dat Hij van mij houdt en dat Hij een plan heeft voor mijn leven. Ook was ik er getuige van dat in Jezus’ naam mensen (ook ik) genazen, herstelden en werden verlost. Kortom, het ‘weten’ werd ‘voelen’ en ‘ervaren’.

Gods liefde staat sindsdien steeds meer centraal in mijn leven. Een liefde die ik mag ontvangen, beantwoorden en doorgeven. En daarom laat ik me dopen. In mijn doop wil ik aan iedereen mijn antwoord op Zijn liefde laten zien: God heeft ‘ja’ tegen mij gezegd en nu zeg ik ‘ja’ terug. Ik wil Zijn discipel zijn en Hem blijven volgen, de rest van mijn leven.