Geert Mollema

Ik ben Geert Mollema, onlangs 24 jaar geworden, en woon in Ede. Daar studeer ik Godsdienst en Pastoraal Werk op de CHE. Ik loop dit jaar stage als jeugdwerker in de NGK in Houten en ik ben daarnaast op allerlei plekken betrokken bij tienerwerk.

Dit bericht is geplaatst op 22-03-2015

Ik ben gepassioneerd over God en over tieners, en vooral over de combinatie van die twee! Graag verkondig ik het evangelie aan kinderen en jongeren en ga ik de uitdaging aan om praktische, maar ook prikkelende onderwerpen met ze te bespreken en mee te bouwen aan hun persoonlijke relatie met Jezus en hun rol binnen het Koninkrijk van God.

Ik ben geboren op de Veluwe, maar als baby verhuisd naar het hoge noorden en opgegroeid in het Groningse Veendam. Mijn nuchterheid, die ik volgens velen schijn te bezitten, valt op die manier ook te verklaren. Ik ben opgegroeid binnen een ‘traditionele’ kerk door ouders die een levende relatie met God hebben en proberen in hun leven te wandelen zoals God het bedoeld heeft. Ze zijn altijd op geestelijk gebied een voorbeeld voor mij geweest en hebben mij laten zien wat radicaliteit in geloof betekend.
Net als veel jongeren ben ik in mijn tienerjaren zoekende geweest of God wel echt was en vooral, wat dat betekende voor mijn leven. Ik zag God als een oude man met een grijze baard die in de hemel hoofdschuddend op mij neer zat te kijken. Op een gegeven moment mocht ik hem leren kennen als de liefdevolle vader uit het verhaal van de verloren zoon die met geopende armen op mij stond te wachten. Ik mocht ontdekken dat God niet veranderd was en dat Hij die duizenden jaren geleden de blinden weer deed zien, de doven weer deed horen, de verlamden weer liet lopen en de doden weer deed opstaan uit de dood, met onverminderde kracht vandaag dezelfde is. Ik mocht de kracht van de Heilige Geest leren kennen.

Als kind hebben mijn ouders mij laten dopen. Ik geloof dat ze dat met de allerbeste bedoelingen deden en ik ben ze dankbaar voor deze keuze, omdat het voor hun een heel bewuste keuze was om mijn leven in Gods handen te leggen en mij vanaf het begin van mijn leven Gods principes voor te leven. Na een periode van onderzoeken heb ik voor mezelf geconcludeerd dat ik op Bijbelse grond veel meer argumenten kan vinden voor de geloofsdoop. Ik geloof dat dit de doop is die Jezus verkondigde en wil daarom, op grond van mijn geloof in Hem, gedoopt worden.