Ria Schreuder

Ik ben Ria Schreuder, 61 jaar en bijna 42 jaar getrouwd met Jan. Samen hebben we 3 kinderen gekregen. En inmiddels hebben we ook 4 kleinkinderen. Ik werk als hostess in een verzorgingstehuis waar ik met veel liefde probeer de mensen wat van de liefde van Jezus te laten zien, gewoon door voor ze te zorgen.

Dit bericht is geplaatst op 28-06-2015

Al meer dan 12 jaar geleden leerde ik wat volwassendoop inhield. In die tijd gingen we nog naar een kerk waar kinderen werden gedoopt en men belijdenis deed. Ook ik heb dat vroeger in volle overtuiging gedaan. Ik wilde Jezus volgen en daarom zei ik ja.

Als ik eerlijk ben wilde ik zelf al wel langer gedoopt worden, omdat Jezus dit ook deed en ik hem wilde volgen. Maar misschien dat het 'oordeel' van andere mensen me wel tegen heeft gehouden. Een tijdje terug zei ik tegen mijn dochter Simone en mijn 2 kleindochters Ilse en Janine; Misschien gaan we wel een keer met 3 generaties het doopbad in...
Maar Simone en Janine werden op 22 maart 'spontaan' voor de keuze gezet of ze gedoopt wilden worden 
en konden toen geen nee zeggen., jammer genoeg was ik er niet bij omdat ik moest werken, want ik was zeker met ze meegegaan.
 Mijn kleindochter Ilse koos ervoor om te wachten, wat ik bijzonder knap van haar vind. Zij voelde dat het nog niet haar moment was voor God. Maar ze vroeg me de dag erna: Oma, gaan wij samen? 

En in overleg met mijn man Jan heb ik nu de keuze gemaakt om samen met Ilse Jezus te volgen, met Hem te worden begraven en weer op te staan om een heel nieuw leven te gaan leiden. 
Ik weet dat Jezus mijn Redder en mijn Vriend is. 
En ondanks alles wat er in het leven op ons pad komt, is Hij het die ons leidt. Hem vertrouw ik volkomen.

Mijn man en ik, ons gezin en onze kleinkinderen wij willen Jezus volgen.
Samen in de naam van Jezus, dat is in de afgelopen jaren mijn lijflied geworden en hoe bijzonder is het om dan met mijn kleindochter Ilse, samen in Zijn naam gedoopt te mogen worden.