Mendel Autsema

Ik ben Mendel Autsema en ben negentien jaar oud. Ik ben geboren in Renkum en woon nu in Bennekom. Ik woon nog bij mijn ouders thuis en heb een broertje van zeventien jaar oud. Vanaf mijn zesde wilde ik al verpleegkundige worden. Daarom doe ik nu de opleiding hbo verpleegkunde op de CHE in Ede. Zit nu in het eerste jaar en heb een bijbaan in de thuiszorg.

Dit bericht is geplaatst op 28-06-2015

Ik ben altijd meegegaan met mijn ouders naar de kerk. Ik had hier nooit veel zin in, maar tegenwoordig heb ik zelf een keuze voor God gemaakt. Ik wil meer en meer van Hem weten en ben daarom ook voor mijzelf naar de kerk gegaan en niet meer omdat het moest.

Door lastige periodes heb ik achteraf wel altijd gezien dat Hij het was die mij droeg, ook al had ik niet altijd het gevoel dat Hij er voor mij was in die periodes zelf. In die periodes ervoer ik wel dat Hij zijn hand naar mij uitstak. Door mijn doop wil ik een stap naar Hem doen en Zijn hand vastpakken en kan ik zeggen: ‘Ja Heer, ik heb U nodig, want ik kan het niet zonder Uw hulp.’

Ik kwam bij DTV toen het net begon. Sinds ik bij DTV ben gekomen, heb ik steeds meer diepgaande gesprekken over het geloof gehad. Hoe meer ik ermee bezig ging, hoe meer mijn geloof groeide en hoe meer ik over God wilde leren.

Jezus is mijn Redder, mijn Verlosser. Ik ben Hem eeuwig dankbaar dat Hij voor mij mijn zonden op zich heeft genomen. Daardoor ben ik vrijgemaakt!

Ik wil mij laten dopen, omdat ik Gods liefde wil bevestigen. Ik wil mijn leven door Hem laten leiden en wil mijn zonden en fouten in het watergraf achterlaten. Daarmee wil ik opnieuw beginnen met Christus.