Roshani de Wit

Mijn naam is Roshani de Wit. Ik ben 32 jaar. Ik woon vanaf mijn zesde in Veenendaal. Ik ben tien jaar getrouwd met Martin de Wit. Samen hebben we drie kinderen. Linne, Daan en Luuk. Ik ben circuit coach bij Curves. Dat is een fitness centrum alleen voor vrouwen. Ik werk hier met plezier. Naast gezin en werk heb ik twee grote hobby's, bakken en interieur styling.

Dit bericht is geplaatst op 20-09-2015

Gods liefde is onbegrensd en kent vele wegen. Door Gods liefde mag ik geliefd en veilig zijn. Ik mag vertrouwen op een hoopvolle toekomst. Omdat Gods plan met mij vast staat.  Dat vertrouwen geeft mij rust. Er is vrede tussen God en mij.

Als kleine baby ben in geadopteerd en ben ik in een gezin in Nijmegen terecht gekomen. Daar ben ik gedoopt in de katholieke kerk. Tot mijn zesde levensjaar heb ik bij deze adoptief ouders gewoond.  Daarna ben ik samen met mijn  zus uit huis geplaatst. God zij dank!!

Na jaren van verlating, mishandeling en alcoholmisbruik kwam ik thuis.

Thuis bij mijn lieve ouders.

Zij gaven mij liefde, rust, veiligheid en geborgenheid. Zij sloten ons vanaf dag 1 in hun harten.

Ik mocht eindelijk kind zijn. Ook hebben zij mij laten zien wie God is.

Toen ik 18 was heb ik belijdenis gedaan van mijn geloof in de gereformeerd vrijgemaakte kerk.

Bewust dat zeker. Maar ook vol twijfel.

Ik kon toen nog niet volledig vertrouwen op God.

Toen ik 19 was kreeg ik een relatie met Martin. In 2005 zijn wij getrouwd.

Samen hebben wij jaren gezocht naar een geloof met volledig vertrouwen op God

Sinds een paar jaar heb  ik God op een andere manier heb leren kennen. Ik vind vrede en rust in de toekomst. Niet al mijn vragen zijn beantwoord. Ik zal altijd strijden voor vertrouwen. Maar ik wil niet anders dan samen leven met God. Samen met Martin en onze drie kinderen leven in Gods nabijheid.

Dankzij Gods liefde ben ik zover gekomen. Ik wil mij laten dopen.
Ik ben dankbaar dat ik een kind van God mag zijn. Ik wil in Jezus' voetsporen treden. Ik wil met Jezus begraven worden en opstaan in een nieuw leven. Ik heb geleerd te mogen vertrouwen op Jezus liefde, ook voor mij. Gods liefde is  onbegrensd en kent veel wegen.