Evert Roelofsen

Ik ben Evert Roelofsen, 36 jaar. Getrouwd met Sabina. Samen hebben we 2 dochters van 13 en 11 jaar en 1 zoontje van 3 jaar. Ik werk als autospuiter bij een autoschadeherstelbedrijf.

Dit bericht is geplaatst op 24-01-2016

Ik ben geboren en getogen in een boomkwekersgezin in Kesteren. Ben de middelste van 5 jongens. 
Heb een kerkelijke achtergrond (Ger. Gem. in Ned.) Op mijn 15e verkering gekregen met Sabina, waar ik inmiddels 14 jaar mee ben getrouwd.

Op mijn 17e heb ik een ernstig scooter ongeluk gehad. Het is een wonder van genade dat ik het heb overleefd. In het ziekenhuis kreeg ik te horen dat ik waarschijnlijk nooit meer zou kunnen lopen en dat ik nooit kinderen zou kunnen krijgen. 
Het tegendeel werd waar. Ik kan weer lopen en heb 3 gezonde kinderen gekregen. Ik kan alles gewoon weer. Ook al was het een lange weg met operaties en veel revalideren. De doctoren zeiden dat het kwam omdat ik jong was en een enorme wilskracht had. Ik mag nu (na jaren) weten dat het Gods genade is en Zijn plan was om mij te laten leven.
Hierna heb ik nog een lange periode gehad dat ik voor de wereld koos en ging naar de kerk voor m'n ouders. Ik was toen helemaal niet met God en het geloof bezig. Ik wist ook niet goed wat liefde inhield. Ook niet naar mijn vriendin (nu mijn vrouw). Maar zij is degene geweest die, zonder dat ik het wist, altijd heeft gebeden voor mij.
Een aantal jaar geleden ben ik met tegenzin naar een mannenconferentie geweest waar ik daadwerkelijk op mijn knieën ging. Om Jezus te aanbidden en heb Zijn liefde en trouw mogen ervaren. Daarna veel strijd gehad. Waarom ik? En.. Het kan niet voor mij? Ik ben toch gaan bidden en bijbel lezen. Ik heb Zijn liefde mogen aannemen op grond van Zijn genade. Ik mag telkens weer ervaren dat God mij niet loslaat.
Ik ben als kind besprenkeld en heb belijdenis gedaan zonder dat ik wist waarvoor ik belijdenis deed.
Nu wil ik gedoopt worden op grond van mijn geloof. Het oude leven afleggen en een nieuw leven leiden als volgeling van Jezus Christus en ik verlang er naar om bij Hem te zijn. Dat ik zo een getuige mag zijn in deze doop. Dat er meer mensen het verlangen krijgen om deze stap te zetten naar Jezus, omdat Hij de eerste stap al heeft gezet.