Roelof Bolt

Even voorstellen, ik ben Roelof Bolt, vader van drie zoons Anco (9 jaar), Bart Jan (7 jaar) en Simon (5 jaar). Opgegroeid in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk. Dankbaar kijk ik terug op jarenlang gedegen Bijbelonderwijs. Daarvan geniet ik nog dagelijks!

Dit bericht is geplaatst op 24-01-2016

De liederen die ik op de basisschool heb geleerd loop ik nog regelmatig te fluiten! 
Op mijn 18de heb ik belijdenis gedaan en even later heb ik mij aan de kerk onttrokken. Na een periode zonder God herinnerde Hij mij stap voor stap aan mijn belijdenis en aan Zijn bestaan. God houd je vast! Op een dag stond ik, na een college evolutietheorie, als student vanuit mijn flat over de weilanden van Groningen te kijken. Een gedachte flits schoot door mijn hoofd. ‘Op het laboratorium kunnen we heel wat veranderen aan de genen van planten maar zonder de bouwstenen en het idee zijn we nergens’. Baf, stilgezet. God bestaat! Wij kunnen geen materie maken… . Wij kunnen bouwen met de lego stenen (de genen) en er een ander bouwwerk van maken maar om bouwstenen te scheppen hebben we de schepper nodig! 
De leegte en de zinloosheid van een bestaan zonder God trokken steeds sterker een wissel. Confronterend en deprimerend. De wereld met al zijn afleidingen bood geen vulling voor mijn ziel. Ik ging op zoek. In contact met bijzondere mensen begon ik geleidelijk aan de Here Jezus te leren kennen en begon de Heilige Geest in mij te werken. Andere keuzes. Anders leven. Een jaar later werd ik lid van een Evangelische Gemeente. 
Verhuizen. Student af. Aan de slag als docent. Druk met voorbereiden, lesgeven, verbouwen en … . Nee, zonder en. Gaande weg ging ik steeds meer mijn eigen weg met: baan, huis, vrouw en kinderen. En dan: sta je ineens met lege handen. God is getrouw. Hij laat nooit los en geeft door moeilijkheden heen de kans om te luisteren naar zijn stem. Dan mag je ervaren, dat je in één stap, terug bij hem bent ook al ben je nog zolang je eigen weg gegaan. Tijdens de Alpha Cursus bij Mozaiek0318 (september – november 2015) groeide het verlangen om mijn geloof met de doop te belijden!
Ik geloof dat Jezus de Zoon is van de levende God! Ik ben zijn geliefde kind in Christus. Rechtvaardig voor God door het bloed van Christus! Wow, dat belijd ik. Dicht bij God zijn in elke situatie is mijn verlangen. Leven in de nabijheid van God. Dat geeft vreugde en vrede. Vrij van schuld, zonde, schaamte en wonden door het offer van Jezus! Ja, Heilige Geest vul mij met uw aanwezigheid. U alleen kunt mijn hart vullen. Daarvan wil ik zingen elke dag weer. 
Om van slaaf van de zonde, arbeider te worden in zijn Koninkrijk! No longer slaves! I’m a child of God!
Ik wil mij laten dopen omdat ik elke verdere dag van mijn leven in Zijn nabijheid wil verkeren! In een levende relatie met Hem. Groeien, ontwikkelen en vrucht dragen. Omringt door Zijn liefde, waarheid, gerechtigheid en genade. Leven tot Gods eer!
Roelof