Gert-Jan van Holland

Ik ben Gert-Jan van Holland, 42 jaar, bijna 19 jaar getrouwd met Marjon, en we zijn de gelukkige ouders van 3 kinderen. 2 Dochters, Lisanne(14) en Femke(12), en een zoon Tim(9). In het dagelijks leven werk ik als programmeur(SAP) op de automatiseringsafdeling van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d IJssel.

Dit bericht is geplaatst op 03-04-2016

Ik mag terugkijken op een mooie en onbezorgde jeugd. Mijn ouders hebben mij als baby laten dopen en hebben mij opgevoed met de normen en waarden van het Christelijk geloof. Daar ben ik hen heel dankbaar voor. Bijna 8 jaar geleden is mijn moeder helaas overleden. Elke zondag ging ik trouw met mijn ouders mee naar de Oude Kerk (Hervormd,PKN), en heb ook jarenlang catechisatie gevolgd. Marjon en ik kregen in 1994 een relatie. Samen hebben we in april 1997 belijdenis gedaan en zijn we in juli 1997 getrouwd. Via Oude Kerk, Sionskerk (hier zijn onze kinderen gedoopt), Oude Kerk zijn we in april 2015 bij Mozaiek0318 terecht gekomen, na een proces van jaren. Als getrouwd echtpaar met jonge kinderen gingen we ook elke zondag naar de kerk tot Marjon ziek werd(CVS).Toen ging ik geruime tijd alleen met de kinderen. Marjon heeft in 2008 ziekenzalving in de Oude Kerk mogen ontvangen, waarna ze ook mocht genezen. Dit heeft binnen ons gezin voor verandering gezorgd. God is groter dan we denken! Na avonden bij WakeUp Veenendaal en verschillende conferenties merkte ik langzaam dat God een prominentere rol kreeg in mijn leven. Ik merkte Zijn aanwezigheid bij verdrietige momenten (overlijden van mijn moeder) maar ook op onverwachte momenten. Ik heb geworsteld met het vraagstuk of ik de Oude Kerk mochten verlaten, waar uiteindelijk in Februari 2015 het antwoord van God kwam. Iemand (een onbekende), kwam naar me toe en had een “beeld” voor mij. Het beeld van een Adelaar die na 40 jaar met een kapotte snavel en kromme nagels zich had terugtrokken in een grot. Vervolgens slaat hij die snavel kapot. Wanneer hij een nieuwe snavel heeft trekt hij zijn oude veren uit om na 150 dagen met een nieuw verenpak en mooie nagels weer naar buiten te komen. Een mooi beeld van vernieuwing die God in ons leven tot stand wil brengen. Ik vroeg me af of dit het antwoord op ons bidden was. Tot ik de volgende avond samen met mijn dochter haar dagboekje las. Hier kwam hetzelfde beeld in terug, waarna er duidelijkheid was. Uiteindelijk mochten we biddend en zegenend de overstap maken naar Mozaiek0318. Tot het moment dat we bij Mozaiek0318 kwamen had ik nog nooit een dienst met dopen door onderdompeling meegemaakt, en vond dat ook best spannend. Is dat ook voor mij?? Nu mag ik zeggen: Ja, dat is ook voor mij! Ik houd van zingen. Door te zingen belijd ik mijn geloof in aanbidding. In het afgelopen jaar zijn er drie liederen geweest die indruk op me hebben gemaakt. De eerste was “De Rivier” die we zongen tijdens de mannenconferentie in Lunteren(jan2015). In dit lied wordt het beeld geschetst dat alle zonden en zorgen bij de rivier mogen worden achtergelaten. De Here Jezus heeft deze meegenomen aan het kruis voor mijn vergeving. Wat een daad van liefde! Het tweede lied was na een preek van Cees van Harten over Jozua. “As for me and my house, we will serve You”. Dit lied kwam heel hard binnen, want hoe mooi is het om dat samen met je gezin te doen. Het derde lied hebben we de laatste tijd regelmatig gezongen. “Here’s my heart Lord, here’s my life Lord, Speak what is true”. Wat een mooi lied van overgave door te luisteren naar Zijn stem. Drie liederen waarbij ik eigenlijk pas enkele weken geleden een gelijkenis ontdekte. Naast de overgave in het derde nummer, blijkt die overgave ook in het eerste nummer, “Here Jezus neem mijn leven”, en in het tweede nummer, “Today, I choose, to follow You” te zitten. Het was niet voor niets dat deze drie nummers mij het afgelopen jaar zo raakten. Nu is duidelijk dat ik deze keuze voor de geloofsdoop mag maken door te zeggen: “Today I choose, to follow You”!!