Annette Vinke

Mijn naam is Annette Vinke, ik ben 24 jaar geleden geboren in Leiden en opgegroeid in Veenendaal. Ik ben opgegroeid in een warm en liefdevol gezin, bestaande uit mijn ouders en mijn broer. Ik woon sinds 2011 in Groningen, waar ik rechten studeer.

Dit bericht is geplaatst op 03-04-2016

Mijn ouders hebben het altijd belangrijk gevonden dat we eigen (geloofs)keuzes zouden maken, waar ik erg dankbaar voor ben. Dit heeft er voor gezorgd dat mijn keuze voor God altijd een persoonlijke keuze is geweest. Ik besloot zelf dat ik ‘s avonds wilde bidden en uit de Bijbel wilde lezen, het was mijn keuze om naar vakantie Bijbelweken te gaan en het was mijn keuze om mijn middelbare schooltijd op het Ichthus College door te brengen. Mijn keuze om met God te leven is een hele persoonlijke en ik ben dankbaar dat mijn ouders me daar zoveel vrijheid in hebben gegeven. Op de basisschool had ik een afstandelijk beeld van God. Ver weg in de hemel, ik wist niet dat Hij betrokken wilde zijn bij mijn leven. Maar op de middelbare school begon ik zelf de Bijbel te lezen, luisterde ik preken op internet en las ik een dagboekje, ik begon zelf te ontdekken wie God is en werd ik overweldigd door Zijn oneindig grote liefde. Zijn liefde heeft mijn hart geraakt. Het geeft me betekenis en zin aan mijn leven, het heeft mijn identiteit gevormd en het heeft mijn blik op de wereld en de mensen om mij heen veranderd. Ik geloof in de God van liefde. Ik geloof dat God de bron van liefde is. Ik geloof dat wij, mensen, het resultaat van deze liefde. Net als dat kunstenaars een schilderij maken om liefde te uiten, en muzikanten een mooi lied schrijven, zo geloof ik dat God mensen maakte als uiting, object, van Zijn liefde. Hij wilde een relatie met mensen maar liefde is een keuze en daarom gaf God mensen de keuze om met Hem te leven. Mensen kozen niet voor dit (perfecte) leven. Maar God liet niet los. Ik geloof in een vergevende Vader die met armen open staat en Zelf de weg terug naar Hem wees toen Jezus stierf aan het kruis en opstond uit de dood. Hij is de weg terug naar het perfecte leven met God. Ik wil me laten dopen als uiting van de keuze die ik (al lange tijd geleden) heb gemaakt, namelijk om Jezus' genade en liefde te aanvaarden en via Hem te leven dichtbij het vaderhart van God. Mijn doop symboliseert mijn keuze voor Jezus. Ik geloof dat het leven met God pas begint na je keuze voor Hem. Zoals ik al zei heeft de liefde van God mijn blik op de wereld veranderd. Uit mijn leven met God is een verlangen voortgekomen om te leven zoals God het bedoeld heeft en zo ook in de wereld te staan. Gods Koninkrijk is een koninkrijk van liefde, vrede, vreugde, zachtmoedigheid en integriteit. Een plek waar omgezien wordt naar vreemdelingen, wezen en weduwen. Mijn verlangen is om dat in mijn leven zichtbaar te maken en zo op mijn eigen plekje Gods koninkrijk zichtbaar te maken.