Theo van Laar

Ik ben Theo van Laar, opgevoed in een gezin met vier kinderen. Hierbij was ik de derde. Mijn vader en moeder moesten altijd hard werken om het gezin te onderhouden en konden zich weinig luxe permitteren. Ondanks dat heeft het mij nooit aan iets ontbroken en heb ik een zeer liefdevolle opvoeding gehad en stonden mijn ouders altijd voor mij klaar. Mijn vader en moeder leven nog en tot op de dag van vandaag is dat nog steeds zo. Ik heb dus een hele stabiele jeugd gehad met veel liefde. Deze basis mocht ik meenemen als tiener en als jongvolwassene.

Dit bericht is geplaatst op 05-06-2016
Op mijn zestiende kreeg ik verkering met Ina en zij was de vrouw die God voor mij bestemd had. We zijn inmiddels ruim zevenentwintig jaar getrouwd en hebben drie kinderen; Marjet(21), Matthieu(20) en Niels(16). Ik ben grootgebracht in de Ned. Hervormde kerk en vanaf mijn achttiende tot mijn veertigste levensjaar actief geweest door o.a. het ambt van Diaken en door ook regelmatig een bijdrage te leveren in de muziek. In 2006 werden we geconfronteerd met angststoornissen van onze oudste zoon. God heeft toen tot ons gesproken en door bevrijding was hij in één gebed van deze angsten af.
Door deze gebeurtenis kwam ons geloofsleven op de kop te staan en zijn we ander onderwijs gaan volgen. Ik ging met Ina naar conferenties op de Betteld over de Heilige Geest, over “het wonder van het kruis”, bevrijdingsconferenties, vakantieweken van VrijZijn. Ik heb vanaf dat moment veel nieuwe dingen geleerd van God, Jezus en de Heilige Geest. Vanaf die gebeurtenis in 2006 is mijn kennis over God veranderd in een relatie met God wat mijn leven tot nu toe steeds mooier aan het maken is.
Mijn ouders hebben mij als kind gedoopt en op mijn achttiende heb ik belijdenis gedaan.
Een echte levende relatie met God is echter begonnen na 2006. Vanaf dat moment is Hij zo verweven in mijn leven. Ik ben Jezus zo dankbaar en houd van Hem en wil voor Hem leven.
Wat ik op mijn achttiende heb beleden, belijd ik nog steeds, Jezus is mijn redder en mijn verlosser. Dankzij zijn dood ben ik vrijgekocht van de eeuwige dood en zal er een moment komen dat ik Hem mag ontmoeten.
Ik wil graag gedoopt worden om mijn oude leven achter te laten in het watergraf en op te staan in een nieuw leven. Een leven wat mij steeds meer laat lijken op Jezus.