Ina van Laar

Ik ben Ina van Laar getrouwd met Theo van Laar wij hebben 3 geweldige kinderen Marjet, Matthieu en Niels. Ook hebben wij onze beide ouders nog, ouders waar wij super trots op zijn.

Dit bericht is geplaatst op 05-06-2016

Als kind hebben mijn ouders mij gedoopt, waar ik heel dankbaar voor ben. Op zondag gingen wij altijd als gezin naar de kerk daar heb ik hele fijne herinneringen aan. Op mijn 11e jaar heb ik Jezus mogen’ ontmoeten’ het was een ouderling die bij ons op bezoek kwam, hij sprak zo vol liefde over Jezus, ik weet nu nog hoe zijn ogen twinkelden terwijl hij sprak. Die avond gaf ik op mijn slaapkamer mijn leven aan Jezus. Vanaf dat moment heeft Jezus altijd deel uitgemaakt van mijn leven. Enkele jaren geleden ben ik tot levend geloof gekomen door een bijzondere aanraking van God. Vanaf dat moment heeft de heilige Geest steeds meer ruimte gekregen in mijn leven en ben ik steeds meer gaan ontdekken hoe lief God mij als persoontje heeft.

Waarom laat ik mij dopen?
Bij Theo ontstond langzaam het verlangen zich te laten dopen. Dit leefde bij mij nog helemaal niet. Tot een aantal weken terug een vriendin mij de vraag stelde of ik er weleens over nagedacht heb mij te laten dopen. We waren een heerlijke boswandeling aan het maken en de uren van wandelen hebben we daar heel open en eerlijk samen over gepraat en gebeden. Eenmaal thuis sprak ik daar met Theo over en vertelde hem dat ik zo graag persoonlijk van God zou willen weten wat Hij ervan vindt als ik mij laat dopen. ‘Vraag het Hem maar’, zei Theo. En dat deed ik.
Op dat moment van gebed kwam er zo’n enorme diepe vrede en vreugde over mij, echt overweldigd. Het was alsof alles juichte in mij. Ik was er zo van onder de indruk en nogmaals stelde ik die vraag en hetzelfde gebeurde weer. Wat een geweldige ervaring te weten dat God de beslissing mij te laten dopen zo toe juicht.

Ik heb de afgelopen jaren mogen ervaren hoe lief Jezus mij heeft. Nu heb ik het verlangen gekregen die geweldige liefde te beantwoorden door mij te laten dopen en Hem zo in alles te volgen ook in de doop.