Michael Haesakkers

Ik ben Michael Haesakkers, 30 jaar, woon in Veenendaal. Ik ben geboren in Utrecht, heb een oudere halfzus en een halfbroer en een jongere broer.

Dit bericht is geplaatst op 18-09-2016

Ik ben rond mijn 4e verjaardag verhuisd naar Amerongen. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 14 was. Ik ben bij mijn moeder blijven wonen, maar dat ging niet zo goed. Ik ben verhuist naar een woonvoorziening van Philadelphia in Maarn, hier heb ik met veel plezier gewoond. Omdat mijn moeder in Veenendaal woont en mijn vader in Rhenen en ik werk heb in Veenendaal, heb ik aangegeven graag in Veenendaal te willen wonen. In augustus 2014 ben ik op de Nachtzwaluw (locatie Philadelphia) komen wonen.

Als kind heb ik op een christelijke basisschool gezeten, thuis deden we niet echt iets met het geloof. Onlangs ben ik in gesprek geraakt met een van mijn begeleiders die ook in Mozaiek0318 komt. Ik werd nieuwsgierig en ben uit eigen initiatief eens komen luisteren in een van de diensten. Ik was onder de inruk en wat mij heeft geraakt is dat enige tijd later mijn telefoon uit het niets het nummer ‘Houd vol’ van Mozaiek0318 begon te spelen.

Na dat nummer kwam ik tot een levend geloof. Ik heb wel eerder nagedacht over het geloof maar kon me niet vinden in een heleboel gewoontes die daarbij hoorden. Bij Mozaiek0318 kan ik mezelf zijn, voel ik me thuis.

Afgelopen week overleed mijn opa. Zwaar en verdrietig, maar muziek, o.a. van Kees Kraayenoord, maakt me rustig. Al enige tijd stel ik me de vraag of ik wel of niet gedoopt wil worden. Na de crematie van mijn opa besloot ik toch naar het startweekend van Mozaiek0318 te gaan. Daar sprak ik met iemand en tijdens dat gesprek wil ik me laten dopen.

Ik wil me laten dopen omdat De Heer rust en kracht brengt in mijn leven om de dingen te kunnen doen zoals ik ze wil doen.