Onze diensten en activiteiten vanaf zondag 26 september

Deze week heeft de overheid bekend gemaakt dat er binnenkort weer versoepelingen mogelijk zijn. Wat fijn dat de 1,5 meter regel hiermee ook verdwijnt. Ook voor de kerken is er weer meer mogelijk.

Dit bericht is geplaatst op 18-09-2021

Voor het bezoeken van onze diensten vragen wij géén coronapaspoort of testbewijs. Omdat we als Mozaiek wel de verantwoordelijkheid voelen om het virus onder controle te houden, kiezen we er voor om de capaciteit van de zalen nog niet volledig te benutten. Er blijft ruimte tussen de rijen en tussen ieder huishouden houden we uit voorzorg 1 stoel/plek vrij. Ook blijven we voorlopig nog werken met het reserveren van tickets voor de diensten via onze website. Wel gaan we de komende weken steeds meer mensen per dienst toelaten.

Naast dat er meer ruimte komt in de diensten, gaan we ook de doordeweekse activiteiten in kleine groepen weer opstarten, zodat we elkaar ook buiten de zondag om weer kunnen ontmoeten! Houd de agenda op onze website én de nieuwsbrief hiervoor in de gaten.

Uiteraard zorgen we voor een goede ventilatie in onze gebouwen en houden we rekening met de extra hygiëne maatregelen. Ook dragen we zorg voor elkaar, dus heb je klachten blijf dan uit voorzorg thuis. Samen zijn we kerk!