Myrna Mondria-Vreede

Ik ben Myrna Mondria-Vreede, 29 jaar oud, wonend in Veenendaal en sinds 16 juni jongstleden getrouwd met Machiel Mondria. Sinds een jaar mag ik werken als leraar op MBO Helicon Velp, waar ik mijn kennis als diëtist kan gebruiken in het lesgeven in de opleiding Voeding en Welzijn.

Dit bericht is geplaatst op 18-09-2016

Ik ben niet kerkelijk opgevoed en beschouwde mezelf jaren als atheïst. Toen ik in 2010 Machiel leerde kennen, kwam ik met hem in gesprek over het geloof. Hij is protestant opgevoed en gelooft nog altijd, maar kwam niet in een kerk toen ik hem ontmoette. Door onze gesprekken raakte ik nieuwsgierig naar het christelijk geloof en wilde ontdekken wat ik zelf geloof. In 2011 liep ik een kerk ik in Den Haag, op open monumenten dag, en daar stond een kraampje van de Alpha Cursus. Ik nam een folder mee en schreef me de dag erna in. Tijdens de Alpha avonden voelde ik dat er iets met me gebeurde, maar begreep niet wat. Het voelde gek en toch belangrijk. Aan het einde van de cursus wist ik zeker: ik geloof in God en wil hem zoeken! Maar ja, hoe doe je dat als het zo’n onbekend terrein is?

Er volgden een paar jaar van matig actief geloof, waarbij ik niet wist hoe ik dit kon verdiepen en verankeren. Totdat Machiel en ik in 2015 aan de slag gingen met voorbereiden van onze bruiloft. Het verlangen ontstond om samen bij een kerk thuis te kunnen komen, een plek te vinden waar we ons geloof actief konden beleven. Die vonden we bij Mozaiek0318: vanaf de 1 e dienst die we bezochten, voelden we ons thuis, verwarmd en welkom. In het afgelopen jaar mag ik wekelijks ervaren dat God me raakt tijdens de kerkdienst, mijn hart steeds verder opent, dat ik wil en mag dienen in en buiten de gemeente. Mijn karakter is ten goede veranderd door Hem en ik voel & deel dagelijks Zijn Liefde. GEWELDIG!

In mijn groeiende geloof ontstond een paar maanden geleden ook het verlangen om me te laten dopen. Ik ervoer tijdens doopdiensten een soort drang om ook op te staan, maar durfde niet, vond mezelf nog te ‘jong en niet geleerd genoeg’ in het geloof. Totdat God tijdens een zondagsdienst mij riep: “Het is tijd, kom maar. De tijd is rijp dat je voor de doop gaat, want je wilt Mij toch volgen? Kom dan, wacht niet!” Deze uitnodiging ontroerde me diep en ik wilde direct gevolg geven hieraan.

Ik vind het zo prachtig dat ik aangenomen ben als kind van God, dat ik Zijn Liefde mag ervaren en uitdelen en daarom wil ik heel bewust ook voor Hem kiezen. Met mijn doop zeg ik volmondig: “JA Heer, ik volg u! Ik wil meer en meer leven zoals Jezus, omdat U dit van mij vraagt!”