Maas Poort

Mijn naam is Maas Poort, 54 jaar en getrouwd met Marga. Samen hebben wij 2 kinderen, een dochter van 28 en een zoon van 19. Ook hebben wij 2 lieve kleinzoons waar ik erg trots op ben. Ik werk bij een installatie bedrijf als chef monteur.

Dit bericht is geplaatst op 13-11-2016

Ik ben Christelijk Gereformeerd opgevoed in een groot gezin van 8, waarvan ik de jongste ben. Ik ben als kind gedoopt en opgegroeid met de bijbel, mijn ouders hebben ons het geloof meegegeven waarvoor ik dankbaar ben. Rond mijn twintigste heb ik in de Christelijk Gereformeerde kerk belijdenis van mijn geloof gedaan en na mijn trouwen ben ik overgegaan naar de Christelijke Gereformeerde kerk in Bunschoten.

Na 15 jaar ben ik het geloof verder gaan onderzoeken en ook andere kerken en evangelisatiediensten gaan bezoeken, waar ik meer blijdschap heb ervaren. Ik heb toen met mijn gezin de overstap gemaakt naar een kerk in Amersfoort. In de jaren erna heb ik erg veel in de bijbel gelezen, met name het Nieuwe Testament en ben ik op zoek gegaan naar wat het geloof voor mij persoonlijk inhoudt. Voor mij werd duidelijk dat, zoals omschreven in Romeinen 8, geloof een levende relatie met Jezus inhoudt en voor mij betekent dit dat ik mij wil laten leiden door de Geest. Jezus is gedoopt door Johannes en ook ik had de behoefte mij te laten dopen. Binnen de grenzen van de kerk kon ik hier echter niet verder mee. Voordat ik de stap gezet heb om mij ook daadwerkelijk te onttrekken van de kerk heeft nog jaren geduurd waarin ik veel verschillende diensten bezocht heb en veel gesprekken gevoerd heb. De stap om mij daadwerkelijk te laten dopen heb ik op dat moment nooit genomen, wellicht omdat de roep van God nog niet sterk genoeg was.

Een ommekeer kreeg ik een aantal maanden geleden door de begrafenis van een collega, welke een bijna doodervaring gehad heeft. God reikte een palmtak uit in deze bijna dood-ervaring.

God maakte mij duidelijk dat deze palmtak ook voor mij bedoeld is. Ik moest schoon schip maken en volledig voor Hem gaan.

Via mijn zoon heb ik kennis gemaakt met Mozaiek0318 waarbij ik in het begin veel diensten bekeken heb via Youtube. Een aantal weken geleden heb ik Mozaiek0318 ook mogen bezoeken. Er was toen avondmaal waarbij ik als gast werd uitgenodigd om deel te nemen, ik voelde mij hier thuis in het huis van de Heer. De uitnodiging voor de informatieavond over de doop voelde voor mij als een uitnodiging van de Heer. Ik verlang er nu naar om te sterven met Christus en weer op te staan door de doop.
Ik wil de Mozaiek0318-gemeente bedanken dat ik als gast gedoopt mag worden en ik wens u Gods zegen toe.

Met vriendelijke groet,

Maas Poort