Wijnand-Jan van den Brink

Mijn naam is Wijnand-Jan van den Brink, mijn leeftijd is 51 jaar. Ik ben geboren in Overberg op een boerderij en heb nog 2 jongere zussen. Ik was in mijn jeugd een erg verlegen jongen, die heel weinig vrienden had en aan de zijlijn stond.

Dit bericht is geplaatst op 13-11-2016

Het gezin waar ik in opgroeide was een gelovig gezin, in de zin van dat we op zondag de kerk bezochten en aan tafel uit de Bijbel lazen. Ik wist dat mijn ouders gelovig waren en daarin hun zekerheid vonden, maar er werd in huis niet echt over gesproken.

Samen met mijn lieve vrouw Marian behoren nog 2 geweldige dochters tot ons gezin: Marita en Hanneke. Marian en ik zijn 26 jaar getrouwd. In 2015 zijn zij allen in verschillende diensten bij Mozaiek0318 gedoopt.
Begin 2009, op een Bijbelstudie avond van de Christelijk Gereformeerde Bethelkerk, pakte ik een kaartje welke mij op dat moment erg aansprak en wel een “?”. De door mij toen genoemde redenen: “Wat doe ik hier op aarde, wat is de zin van mijn leven?”

Na de zomer begon er antwoord op die vragen te komen.

Het jaar 2009 werd een intensief jaar in ons gezin, onder meer heb ik een open hart operatie ondergaan. Maar voor mij was dit toch een bijzonder mooie periode waarin ik ervaarde dat God heel dicht bij mij was.

In 2012 ging ik met mijn dochter Hanneke voor de 1e keer naar Opwekking. Hier werd ik opnieuw aangeraakt door de liefde van God.

Van 2011 tot mei 2015 was ik diaken in de Christelijk gereformeerde Bethelkerk. Drie jaar hiervan gingen we naast de diensten in de Bethelkerk ook naar Mozaiek0318.

Hier zijn we mee in aanraking gekomen doordat ik met Hanneke avonden van Wake-up ging bezoeken. We kregen hier onderwijs en uitleg van de Bijbel zoals we de Bijbel nog niet eerder gelezen hadden. We hoorden over opwekkingen in Afrika en Azië en we maakten genezingswonderen mee. Deze jaren waren ook bijzonder doordat ik bij mede ambtsdragers veel heb mogen getuigen van wat de Heilige Geest deed (woorden, krachten en wonderen) in ons gezin en wat ons gezin beleefde.

In 2013/2014 volgde ik, samen met Marian de Vrij-zijn trainingsschool en onze dochters volgden een vormingsjaar op een bijbelschool (C7 en Royal Mission). Dat jaar heb ik heel veel zegen ervaren. Juist in deze jaren is bij mij echt doorgedrongen dat ik waardevol en geliefd ben.

Vorig jaar is de dag na mijn 50e verjaardag mijn vader overleden. Op het moment dat we alles van het verjaardagsfeestje opgeruimd hadden werden we gebeld: Het gaat niet goed met pa en hij is de middag volgend hierop overleden. Alles wat die dag gebeurde getuigde van Gods liefde. Het lied 10.000 redenen kwam die periode heel vaak op bijzondere momenten voorbij.

Onder meer wat hierboven genoemd is heeft, wat ik als belangrijk in het leven ervaar, behoorlijk veranderd.

God is voor mij niet meer de God van religie die mij regels oplegt, maar mijn (heilige) Vader met wie ik een relatie heb.

Jezus is mijn Verlosser die mij eigenwaarde gegeven heeft.

De Heilige Geest is in mij en staat mij bij als ik uitstap met kennis, kracht en wonderen en laat mij de liefde van Jezus ervaren.

Mijn verlangen is dat ik het evangelie zal uitdragen door mijn wijze van leven en werken, dat ik zal getuigen en discipel zal zijn en op bepaalde momenten zal de Heilige Geest door mij heen werken in woorden en wonderen.

Daarom verlang ik ernaar gedoopt te worden.