Hannie van Schaardenburg

Ik ben Hannie van Schaardenburg, 56 jaar, en getrouwd met Paul. Wij hebben vier prachtige kinderen, alle vier getrouwd en daarnaast mogen we ook al genieten van 3 kleinkinderen. Als kind ben ik opgegroeid in een gezin waar de traditionele kerkgang een belangrijke plaats in nam. Ik groeide op in een omgeving vol veroordeling en heb in mijn jeugd diepe beschadigingen opgelopen waardoor ik een verwrongen en negatief vaderbeeld en zelfbeeld heb ontwikkeld. Daardoor kon ik niemand meer vertrouwen. Geen mens, God niet maar ook mijzelf niet.

Dit bericht is geplaatst op 09-04-2017

Ik bouwde muren om mij heen en binnen die muren was geen plaats voor emotie, op geen enkel vlak liet ik deze toe. Binnen die muren was er zelfveroordeling, was ik altijd op zoek naar goedkeuring van anderen en hoefde ik niemand te vertrouwen. Zo wist ik tot mijn 40ste te overleven. Vanaf die tijd kwamen er scheuren in die muur die ik zelf opgebouwd had, er vielen gaten en het was duidelijke dat God met mij aan het werk was.

Vanaf mijn 50ste mocht ik ervaren dat mijn muren neergehaald werden, steen voor steen. God plaatste een bijzonder iemand op mijn pad, die mij hielp in de zoektocht om God te leren kennen en te gaan zien als een liefhebbende Vader. Zo mocht ik leren om mij aan Gods Woord vast te houden en daarbij Romeinen 8 vers 1 als houvast te nemen, elke keer als ik mijzelf weer veroordeel dan mag ik het uitspreken: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn, want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus vrijgemaakt, van de wet der zonden en des doods.”

Ik leerde een Vader kennen, mijn Maker, die mij gemaakt heeft. Zo bijzonder.  Een Vader die elke stap met mij meeloopt, die mijn pijn kent, die mij echte blijdschap en vreugde geeft, die mij laat genieten van al Zijn zegeningen, iedere dag opnieuw. Een Vader waar ik elk moment mag komen, met alles wat ik denk, voel en met al mijn fouten. Een Vader die mij vergeeft, een Vader die te vertrouwen is, een Vader die mij stap voor stap weer leert om mensen te vertrouwen.

De doop zie ik als een nieuw begin, ik wil volledig in de vrijheid gaan staan! Door onder te gaan in het watergraf en door in Zijn kracht op te staan ontvang ik een nieuw leven, een leven dat nooit meer ophoudt. En zo wil ik iedere dag meer en meer gaan leven vanuit die nieuwe identiteit die ik in Jezus heb ontvangen.