Rens van den Dool

Lieve mensen, Wat fantastisch om iets te mogen schrijven over wie ik ben en wat mij zover heeft gebracht om over te gaan tot de doop. Ik ben Rens, geboren in Almere, opgegroeid in Lelystad, en jaren geleden beland in Ede voor opleidingen. En, tot op heden er blijven wonen.

Dit bericht is geplaatst op 13-06-2021

Ik ben opgegroeid in een gelovig gezin waar ik als baby de kinderdoop heb ontvangen, fantastisch om dat zegel tot op heden te mogen dragen. En wat fantastisch is het om nu hun doop, hun liefde en kennis van God die ze mij hebben meegegeven te mogen bevestigen. Daarbij is de doop voor mij een ‘Ja’ tegen Jezus, een dankbaarheid uiting voor zijn oneindige liefde en geduld, een bevestiging dat ik mij veilig en geborgen bij Hem voel, dat ik gewoon zoals ik ben, zijn kind wil/mag zijn, zonder enig voorwaarden. Gewoon, in alles wat ik denk, voel, mag zijn. Een Ja, omdat ik nog zoveel wil leren, zo intens dieper wil groeien in relatie met Hem, dat ik leer loslaten, leer opzien, leer geloven, leren blijven doen, een getuigenis mag zijn. Dat mijn hoofd in de hemel mag zijn en de voeten op de aarde. Dat hierdoor de hemel nog meer op de aarde mag laten zien.
Maar voor ik zover was om mij te laten dopen is er veel gebeurd, soms anders leren denken, jezelf goed genoeg vinden, zoeken, bespreken met God, en dan ook gewoon maar gaan, in vertrouwen. En je mag weten, nu ik dit schrijf, een week voor de doop, heb ik al heel vaak gedacht om het niet te doen. Zijn er al miljoenen gedachten geweest die me willen afhouden van de doop. Vele gedachten van alle fouten, slechte dingen uit het verleden, dat ik toch nog beter me best moet doen voor God, en zo kan ik nog wel een tijd doorgaan.
Maar, In christus ben ik MEER dan overwinnaar! Dus, ik ga dopen! De satan zal alles op alles zetten om het te voorkomen,maar Christus overwint! 
Tot slot: Door het bloed van Jezus is het allemaal mogelijk. Ik ben niet zover gekomen uit eigen kracht, maar door de kracht van God, Vallen, huilen, bang, beven, opstaan, herrijzen, vasthouden aan Jezus. Dankzij de Heilige Geest die zo liefdevol mij onderwijst, leert, en laat zien op Jezus.

Voor God ben ik goed genoeg!