Rebecca Riesebosch

Ik ben Rebecca Riesebosch, 21 jaar en ik woon nu 6 jaar in Veenendaal. Mijn ouders hebben mij vanaf kinds af aan meegenomen naar de kerk.

Dit bericht is geplaatst op 13-06-2021
Toch voelde ik me nooit helemaal thuis in de CGK-gemeente. Daarnaast was ik ook niet veel bezig met geloof. Tot ik in 2014 meeging met een vriendin naar Opwekking. Hier heb ik God mogen ervaren en ik zie dit echt als een ‘startpunt’ van mijn relatie met God. Daarna is het eigenlijk af en aangegaan; veel twijfels, (bewust) verkeerde keuzes gemaakt en ik kon Jezus niet als mijn Redder zien. Toch heb ik ook momenten gehad dat ik merkte dat God heel dichtbij was. Mijn geloofsleven stond zo nu en dan in vuur en vlam, maar veel vaker op een lager pitje. 
Verleden jaar heb ik de Alpha cursus gevolgd. Mede hierdoor is mijn dagelijkse geloofsleven enorm gegroeid. Nu kan ik zeer zeker Jezus wél als mijn persoonlijke Redder zien, waar ik Hem eeuwig dankbaar voor wil zijn. Zo’n 2 jaar terug, kwam er al een licht verlangen om me te laten dopen. Hierop volgde veel twijfels en uitstelgedrag, wat ik nu kan herkennen als geestelijke strijd. De laatste tijd kwam de doop weer terug in mijn leven en door deze tijd heen is het verlangen zo gegroeid dat het nu te groot is om hier niet op in te gaan. Ik zie de doop als een stap in discipelschap om te verwijzen en te aanvaarden wat Hij (voor mij) heeft gedaan. Die God wil ik dienen!