Leesrooster dag 28 - 20 maart

Vandaag lezen we Hebreeën 13: 1 t/m 3

Dit bericht is geplaatst op 20-03-2021

20 maart 

Hebreeën 13: 1 t/m 3

1 Houd de onderlinge liefde in stand 2 en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 3 Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.

Toelichting:
Gastvrijheid is een van de meest belangrijke Bijbelse thema’s.
De auteur van de Hebreeënbrief koppelt het zelfs aan het ontvangen van engelen.
Ik moet denken aan een ervaring die we enkele jaren geleden als gezin hadden toen we nog in Den Haag woonden.
Op zondagochtend toen ik de deur uit wilde gaan om te gaan preken in mijn eigen gemeente over nota bene het thema ‘Gastvrijheid’ werd er aangebeld en stond er een vluchteling op de stoep. Hij zei: ‘Hi pastor, kan ik bij jou wonen?’
De vraag overrompelde mij natuurlijk. We maakten contact en ik nodigde hem uit om een paar nachten te blijven slapen. Het werden er uiteindelijk meer.
Mijn vrouw en ik zeiden ‘ja’ omdat we sterk het gevoel hadden dat God het van ons vroeg. Voor ons was het een les: niet preken over gastvrijheid, maar doen.
God vroeg ons een stap verder te gaan dan we aanvankelijk dachten te moeten gaan.
Het was een bijzondere maar soms ook wel moeilijke tijd.
Na negen maanden vertrok hij.
Hij vertelde dat zijn naam angel betekende.
Zonder dat we het beseften, hadden we dus een engel geherbergd……
Het is maar een voorbeeld van hoe je concreet handen en voeten kunt geven aan dit thema.
God brengt soms mensen op je pad. Houd je ogen goed open. Ook vandaag en deze week.
Want voor je het weet brengt Hij een engel op je pad…

Zie ook

Leesrooster dag 25 - 17 maart
17-03-2021
Leesrooster dag 22 - 13 maart
13-03-2021
Leesrooster dag 24 - 16 maart
16-03-2021