Kingdom Come | Uw Koninkrijk kome

13 oktober 2019
19:00 tot 22:00

Tijdens de interkerkelijke gebedsavond "Kingdom come | Uw koninkrijk kome" willen we als gezamenlijke kerken van Veenendaal bidden voor de plaatselijke overheid, de samenleving en onze kerken en zo iets zichtbaar te maken van het koninkrijk van God.

13 oktober 2019
19:00 tot 22:00
Locatie
De Basiliek
Wiltonstraat 56
Veenendaal

Tijdens de interkerkelijke gebedsavond "Kingdom come | Uw koninkrijk kome" willen we als gezamenlijke kerken van Veenendaal bidden voor de plaatselijke overheid, de samenleving en onze kerken en zo iets zichtbaar te maken van het koninkrijk van God.

Als gezamenlijk kerken in Veenendaal willen we bidden voor de plaatselijke overheid, de samenleving en onze kerken, zodat meer van het koninkrijk van God zichtbaar wordt in onze plaats.
Dit gaan we doen tijdens de interkerkelijke gebedsavond "Kingdom come | Uw koninkrijk kome" die gehouden zal worden op zondag 13 oktober in de Basiliek.

Wat geweldig dat we als gezamenlijke kerken, vanuit onze verschillende achtergronden, onze eenheid in ons geloof in Jezus Christus mogen belijden. Dat we verwachtingsvol mogen uitzien naar wat God doet en nog meer wil doen in onze kerken en in onze woonplaats tot Zijn eer.

De avond start om 19.30 uur (vanaf 19.00 uur is er koffie/thee) en bestaat uit gebedsmomenten afgewisseld met samenzang. De gebedsmomenten worden door de voorgangers ingeleid met een Bijbeltekst waarna er gelegenheid is om samen te bidden.

Je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden en het voorrecht te hebben om betrokken te zijn bij het invulling geven aan ons verlangen: Gods Koninkrijk te zien doorbreken in onze wereld.


Locatie
De Basiliek
Wiltonstraat 56
Veenendaal